Psykolog & Entreprenör

Psycreo är ett aktiebolag som står på två ben. Det ena benet är psykologverksamhet (Psy-), där jag tar uppdrag inom skola samt barn- och ungdomspsykiatri. Det andra benet i min verksamhet tar ansats i den dubbelkompetens jag har, i och med en tidigare karriär inom IT-branschen. Då arbetade jag med internet och journalistik. Nu arbetar jag med att korsbefrukta mina kompetenser genom att arbeta fram kreativa (-creo) innovationer inom psykiatrin. För närvarande arbetar jag främst med att utveckla ett visuellt hjälpmedel för psykologer vid återgivning av utredningar (picsplain.se), samt ett utbildningsprogram på Internet (villduvetamer.nu) för föräldrar som har barn med ADHD.

Jag är medlem i Psykologföretagarna.

Psyforetag_logo_70