Ett verktyg för psykologer

PicsPlain är ett pedagogiskt hjälpmedel för psykologer vid återgivning av psykologutredningar, främst gjorda med tester baserade på Wechslerskalorna så som WPPSI, WISC och WAIS. Jag har själv arbetat med det i över 100 egna psykologutredningar och fått mycket positiv feedback på materialet. ”Nu förstår jag för första gången vad ni psykologer menar!” har flera lärare sagt till mig efter en återgivning.

Syftet med en psykologutredning är oftast att få mer kunskap och förståelse för en individs unika kognitiva förmågor. Men en utredning är lätt bortkastad om de enda som förstår resultatet är psykologerna. Med hjälp av PicsPlain presenteras informationen så att testpersonen och de viktiga personerna omkring hen förstår resultatet på ett helt annat sätt. Istället för att enbart förklara med ord, presenteras resultatet med bilder så att det blir mer begripligt.

>>Läs mer om PicsPlain här!