Föräldrautbildning om ADHD

Med ökad kunskap kan föräldrar bättre stödja sitt barn med ADHD och orka med utmanande situationer. Föräldrar till barn med ADHD får genom utbildningsprogrammet värdefull psykopedagogik och byter erfarenheter med andra.
Utbildningen är ett komplement till kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin eller skolhälsovården, då det oftast inte finns varken personal, lokal eller tid till så intensiva informationsinsatser som denna utbildning erbjuder.

Upplägg av utbildningen

  • Fyra lektioner; en i veckan.
  • Lektionerna har en tydlig struktur och varierar mellan text, bild och film.
  • Hemuppgifter och övningar för ökad inlärning.
  • Erfarenhetsbyte med andra föräldrar.
  • Kontakt med psykolog under utbildningen.
  • Varje lektion har ett eget tema: Fokus på ADHD, Bemötande, Familjen och Stöd.

Läs mer på villduvetamer.nu