Verktyg till psykologer

Under utveckling är nu en produkt som är tänkt att vara ett stöd i psykologers arbete.
Jag har själv i mitt arbete som psykolog saknat något sådant och under tidens gång har jag utvecklat mina idéer kring detta. Jag hoppas och tror att fler kommer tycka som jag – att detta är ett konkret verktyg som kan underlätta i psykologers arbete.
När produkten helt är färdig, så kommer mer information att läggas ut här.